Nabízíme výhodnou spolupráci společnostem, živnostníkům v oblasti svářečského dozoru, kontroly, certifikace svařování, inspekce, poradenství a zajišťování auditů.

Zajistíme zavádění IMS systému dle ISO 9001, ISO 14001, OHAS 18001, systému jakosti svařování dle ISO 3834.

PRO Group

Zajišťujeme odborné technické svářečské dozory a inspekce

 

Svářečský dozor - Evropský svářečský inženýr, EWE dle ČSN EN ISO 14731

Systémy jakosti svařování dle ČSN EN ISO 3834-2, NTD-ASI, TPE

Provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN1090

Stanovení požadavků na kvalifikaci evropských svářečů a operátorů

 Zajištění evidence  personálu, přezkoušení a zajištění zkoušek evropských svářečů

Zpracování výrobní a svářečské dokumentace

Výkresová dokumentace doplněná o technologii svařování

Technologický postup výroby (TPV)

Technologický postup montáže (TPM),

Svařovací plány,svařovací postupy (pWPS, WPS)

Kvalifikované svařovací postupy (WPQR)

Plán kontrol a zkoušek (PKZ)

 

Svářečský inspektor - Mezinárodní svářečský inspektor, IWI-C

Zabezpečujeme inspekční kontroly, dozory a přejímky u dodavatelů

Kontrolní, inspekční podklady

Inspekční procedury, posouzení shody dle předpisů na daný výrobek

Závěrečné inspekční zprávy

 

Inženýrská a technologická činnost

Spolupráce při zajištění zákaznických auditů, poradenství při implementaci IMS systému ISO zajištění odborného technického dozoru

                PRO Engineering

Odborné technické dozory provádíme pro specializace

 

Jaderná energetika dle předpisů NTD-ASI, ČEZ_SD, SÚJB vyhl. č.132/2008Sb, vyhl. č.309/2005Sb.

Vyhrazená zařízení dle zákona č.174/1968Sb., tlaková zařízení PED97/23/EC, NV č. 26/2003Sb.

Ocelové konstrukce dle ČSN EN 1090-2, EXC1—EXC4, ČSN EN ISO 3834-2

Strojní zařízení a stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997Sb, NV č.176/2008Sb.

Kolejová doprava dle ČSN EN 15085, CL1—CL4, CT1-CT4